419
1
Copyright 2018 - Custom text here

Informació general

 

APQUA és un projecte educatiu dirigit a tota la població, centrat en els productes i els processos químics i en el risc que el seu ús representa per a les persones i per al medi ambient.

Els objectius principals d'APQUA son:

  • Desenvolupar una major consciència i comprensió pública sobre els productes químics i la seva relació amb les nostres vides.
  • Aconseguir que les persones aprenguin a obtenir informació sobre tot allò que els preocupa en relació amb la ciència.
  • Subministrar a les persones els coneixements i les eines necessàries perquè puguin prendre les seves pròpies decisions i participar d'una manera més responsable com a membres d'una societat lliure i democràtica.
  • Promoure la utilització de principis i processos científics i de l'evidència a l'hora de prendre decisions.
 

APQUA és el resultat de la col·laboració entre el Departament d'Enginyeria Química (DEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el programa SEPUP (Science Education for Public Understanding Program) del Lawrence Hall of Science de la Universitat de California a Berkeley (USA).

f t